Hlavní obsah

proces

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soudní) práv. trial(pře ap.) (law)suit, court casevyhrát proceswin a caseobčanský procescivil proceedings
  2. (vývoj) processchemický proceschemical process

Vyskytuje se v

rozkladný: rozkladný procesdecomposition

vyhrát: vyhrát proceswin a case

obrátka: Proces začíná nabírat na obrátkách/obrátky.The process is gaining momentum.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth

adjourn: práv. adjourn a trialodročit proces

democratization: democratization processdemokratizační proces

selection: biol. selection processproces výběru, selektivní proces

summary: práv. summary trialzkrácený proces

trial: trial by juryproces před porotou

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.