Hlavní obsah

itself [ɪtˈself]

Zájmeno

  1. se(be) (samo), sobě tobezrodé zájmenoThe body rebuilds itself in sleep.Tělo se ve spánku regeneruje.
  2. (on) sám, (ona) sama, (ono) samo při zdůrazněníLife itself is a learning process.Život samotný je proces učení.
  3. be sth itself být co samo kouzlo, laskavost ap.He is kindness itself.On je laskavost sama.

Vyskytuje se v

commend: to sb form. líbit se, zamlouvat se komucommend itself

end: samoúčel(ná činnost)an end in itself

express: projevit se, ukázat se myšlenka, pocit ap.express itself

itself: být co samo kouzlo, laskavost ap.be sth itself

lend: to sth vyhovovat, hodit se, být vhodný k čemulend itself

present: vyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.present itself

reassert: znovu se projevit/prosadit/ozvat zvyky ap.reassert itself

speak: mluvit samo za sebe výsledek ap.speak for itself

work out: vytříbit se, vyřešit se situace k lepšímuwork itself out

entangle: zamotat se, zaplést se do čeho lana ap.entangle itself with sth

manifest: projevovat se, projevit se příznaky ap.manifest itself

poop: podělat se, posrat se zařízení ap.hovor. poop itself

reveal: ukázat se být kým/čímreveal osf/itself to be

show: projevovat (se), ukazovat se vlastnostshow itself

suggest: automaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.suggest itself

divest: Společnost se zbavila zahraničních akcií.The company divested itself of foreign shares.

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mind

naskytnout se: Naskytla se příležitost ...An opportunity presented itself ...

opakovat se: Dějiny se opakují.History repeats itself.

projevovat se: Nemoc se projevuje ...The disease manifests itself by ...

samoúčelný: být samoúčelnýbe an end in itself

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vrýt se: vrýt se komu do pamětiimpress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

burn out: dohořet, vyhasnout oheň, vyhořet palivoburn (itself) out