Hlavní obsah

present [ˈprezənt]

Podstatné jméno

 1. the present současnost, přítomnostup to the presentdoteď, do(po)sud, do současnosti
 2. presents tyto dokumenty v dokumentech k označení jich samotných

Podstatné jméno

 • dárek, darChristmas presentsvánoční dárkyparting presentdárek na rozloučenougive sth as a presentdarovat co

Sloveso

 1. sb with sth, sth to sb předat, předávat co komu cenu, dokument ap.
 2. představovat problém ap., nastolit otázku, poskytnout příležitost ap.
 3. present itself vyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.
 4. sth to sb předložit, přednést, podat komu informace
 5. sb/sth popsat, vylíčit, vykreslit koho/co
 6. present osf prezentovat se, předvést se, projevit se jak
 7. dělat dojem, ukazovat, ukázat jistý aspekt, vzhled
 8. present osf swh dostavit se, přijít, přijet kam
 9. sth hl. BrE uvádět, moderovat co program ap.show presented by ...show uváděná ... kým AmE= host, introduce
 10. sth uvést, uvádět co hru ap., připravit výstavu ap.
 11. sb to sb (oficiálně) představit koho komu důležité osobě ap.

Vyskytuje se v

present: present itselfvyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.

present-day: present daysoučasnost, dnešek

arm: Present arms!K poctě zbraň!

birthday: birthday presentdárek k narozeninám

farewell: farewell presentdárek na rozloučenou

leave: leaving presentdar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

wedding: wedding presentsvatební dar

čas: past/present/future tenseminulý/přítomný/budoucí čas

dárek: birthday gift/presentdárek k narozeninám

podpis: present sth for signingpředložit co k podpisu

prostý: simple present tenseling. přítomný čas prostý

přednést: present a paperpřednést referát

příčestí: present participlepříčestí přítomné

přítomnost: in the presentv přítomnosti

přítomný: present tenseling. přítomný čas

současnost: up to the presentdo současnosti do současného okamžiku

naskytnout se: An opportunity presented itself ...Naskytla se příležitost ...

referát: present a paperpřednést referát

ten, ta, to: the nicest presentten nejhezčí dárek

uvádět: Warner Bros. presents ...Warner Bros. uvádí ...