Hlavní obsah

present

Vyskytuje se v

present: vyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.present itself

present-day: současnost, dnešekpresent day

arm: K poctě zbraň!Present arms!

birthday: dárek k narozeninámbirthday present

farewell: dárek na rozloučenoufarewell present

leave: dar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.leaving present

perfect: předpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)ling. present/past/future perfect

wedding: svatební darwedding present

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

dárek: dárek k narozeninámbirthday gift/present

podpis: předložit co k podpisupresent sth for signing

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

přednést: přednést referátpresent a paper

příčestí: příčestí přítomnépresent participle

přítomnost: v přítomnostiin the present

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

současnost: do současnosti do současného okamžikuup to the present

naskytnout se: Naskytla se příležitost ...An opportunity presented itself ...

referát: přednést referátpresent a paper

ten, ta, to: ten nejhezčí dárekthe nicest present

uvádět: Warner Bros. uvádí ...Warner Bros. presents ...