Hlavní obsah

perfect

Vyskytuje se v

interval: čistý intervalhud. perfect interval

match: hodit se (skvěle) ke komu, k čemube a (perfect) match for sb/sth

perfect: předpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)ling. present/past/future perfect

čistě: čistě zahraný/zazpívaný melodie ap.pitch-perfect, note-perfect

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

příčestí: příčestí minulépast/perfect participle

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

cizí: (naprosto) cizí člověk(perfect) stranger

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Nobody is perfect.

stvořený: jako stvořený pro koho/coperfect, tailor-made, tailored for sb/sth