Hlavní obsah

finish [ˈfɪnɪʃ]

Sloveso

  1. finish (up) (doing) sth dokončit, dodělat co dopsat, dočíst, dopít ap.Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.Are you finished?Skončil jste?, Jste hotov?
  2. (s)končit film, kurz ap.
  3. sport.skončit kolikátý
  4. domluvit, doříctLet me finish.Nech(te) mě domluvit.

Vyskytuje se v

finished: be finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov

finishing: finishing timekonec pracovní doby

suede: suede finishvelurová/semišová úprava povrchu textilie

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

cílový: cílová páskafinish(ing) tape

krycí: tech. krycí nátěrtopcoat, finishing coat

ukončit: ukončit studiumúspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studies

úprava: tech. povrchová úpravasurface finish

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

závěr: na závěr, závěremin conclusion, finally, lastly, to finish

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

doběhnout: Doběhl (jako) třetí. umístil seHe finished third.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

dopít: Dopil kávu.He finished his coffee.

hotovo: Hotovo! mám dodělánoDone!, I'm finished!

hotový: Hotovo! práceThere!, I am finished!

hotový: Jsem hotov.I am finished.

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

skončit: Skončil školu.He finished the school.

skončit: S tebou jsem skončil.I am finished with you.

studium: dokončit studiafinish one's studies, graduate

: Už jsi to dokončil?Have you finished it yet?

zdaleka: Není to zdaleka hotové.It is far from finished.

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully