Hlavní obsah

nejdřív, nejdříve

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době as soon as possible

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

ten, ta, to: čím dřív, tím lépethe sooner the better

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

better: čím dřív, tím lípthe sooner the better

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

later: dříve či pozdějisooner or later

soon: nejdříve po nejkratší doběthe soonest

until: až ..., ne dříve než časověnot until ...

all: nejprve, ze všeho nejdřívefirst of all

early: Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.You are early.

might: Mohl jsi mi to říct dřív!You might have told me that before!

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

should: Měl jsi přijít dříve.You should have come earlier.

take: Dřív brala kokain.She used to take cocaine.

the: Čím dříve, tím lépe.The sooner, the better.

used: Začal dělat věci, které dříve nedělal.He started doing things he didn't use to do.

whichever: do soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřívto dusk or 10.00pm, whichever is sooner

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.