Hlavní obsah

nejdřív, nejdříve

Vyskytuje se v

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

ten, ta, to: čím dřív, tím lépethe sooner the better

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

later: sooner or laterdříve či později

soon: the soonestnejdříve po nejkratší době

soon: as soon as possibleco nejdříve

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

all: first of allnejprve, ze všeho nejdříve

early: You are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

the: The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív