Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (za krátko) sooner(časněji) earlierČím dřív, tím lépe.The sooner the better.
  2. (kdysi) once(předtím) before(původně) formerly
  3. (dříve než) beforeDřív než přijde ...Before he comes ...

Vyskytuje se v

nejdřív: v co nejkratší době as soon as possibleco nejdřív

co: as soon as possible, zkr. asapco nejdříve

ten, ta, to: the sooner the betterčím dřív, tím lépe

umýt: Wash your hands first.Nejdřív si umyj ruce.

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

přijít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

later: sooner or laterdříve či později

soon: the soonestnejdříve po nejkratší době

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

all: first of allnejprve, ze všeho nejdříve

early: You are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

the: The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

dřív: The sooner the better.Čím dřív, tím lépe.