Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) what(kolik) how muchA co vy?And what about you?A co takhle ...And what about ...Čeho se bojíš?What are you afraid of?Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allco kdyžwhat if, what-if
 2. (jaký) what (kind of)(kdo) who(z určitého výběru) whichCo je tohle za otázku?What kind of question is this?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) (that) whatJak co. přijde na toIt differs.
 4. čím - tím (stupňování) the ... the ...čím dál vícemore and more, increasinglyčím více, tím lépethe more the better
 5. hovor.(který) which, thathovor.(o lidech) whowhich a that se mohou jako spojky vynechávat
 6. (vůbec něco) what(v záporných větách) nothingNemám, co říct.I have nothing to say.

Příslovce

 1. hovor.(proč) why
 2. (kolik, pokud) as (far)co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth
 3. (pokud možno) as ... as possibles přídavným jménem či příslovcemco nejdříveas soon as possible, zkr. asapco nejlepšías good as possible
 4. (kam, kde) where

Spojka

 1. (od té doby) since (the day)Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.
 2. (tak jak) as ... asUtíkal, co mohl.He ran as fast as he could.
 3. kniž.(coby) askniž.(každý) everyden co denevery day, day in day out, day by day

Částice

 1. (výzva k souhlasu) huh?vyjadřuje se dovětkem pomocí téhož času ale záporem k větě kladné a opačně
 2. (vyjádření údivu ap.) Oh!
 3. (vyjádření výhrůžky) what!

Vyskytuje se v

co-ordinate: souprava oděvníco-ordinates

co-ordination: sb v součinnosti s kýmin co-ordination with

as: as ... as possibleco nej ...

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

co-operative: bytové družstvohousing co-operative

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit koho

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

many: as many as possibleco nejvíce, kolik jen jde čeho

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkách

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

signer: spolupodepsaný, spolusignatářco-signer

soon: as soon as possibleco nejdříve

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

term: in terms of sizevelikostně, velikostí, co do velikosti poměřováno

worker: spolupracovníkco-worker

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

dealings: have dealings with sbmít s kým co do činění

different: How are they different?V čem se liší?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What are you doing?Co (to) děláš?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

fast: as fast as possibleco nejrychleji

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: as small as you can get itco nejmenší

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

long: as long as possibleco nejdéle

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

most: most surprisingly ...a co je nejvíc překvapivé ...

much: with as much patience as is possibles co největší trpělivostí

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

on: What's on?Co dávají?

picture: What's in the picture?Co je na obrázku?

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

quick: hovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe

Co.: a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.and co.

představitel: hlavní představitel, představitel hlavní role herecstar (actor), starring actor, jeden z více co-star