Hlavní obsah

brzy

Příslovce

  1. (zakrátko) soon, shortly(zanedlouho) in a short timebrzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sthjiž brzy už užany minute now
  2. (časně) earlykniž. betimesJeště je brzy.It's too early.vstát brzo ránoget up early in the morningbrzy na jařein early spring

Vyskytuje se v

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

mít: He's to come soon.Má už brzy přijít.

nerad: I hate getting up early.Strašně nerad brzy vstávám.

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

poznat: He soon discovered that ...Brzy poznal, že ...

proslavit se: He soon rose to fame.Brzy se proslavil.

vstát: get up early/latevstát brzy/pozdě

vstávat: I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.

vyrazit: We will set out early in the morning.Vyrazíme brzy ráno.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

zrána: early in the morningbrzy zrána

zvyknout: You will soon get used to it.Na to si brzy zvykneš.

early: get up earlyvstávat brzy

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

long: Don't be long.Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

see: see you soonbrzy nashle

soon: See you soon.Brzy na shledanou.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

well: Get well soon!Brzy se uzdrav.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

brzy: any minute nowjiž brzy už už