Hlavní obsah

early [ˈɜːlɪ]

Přídavné jméno-lier, -liest

  1. (před)časný, brzký dřívější, než je obvykléI have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.take early retirementjít do předčasného důchoduearly goingpočátek, úvodní/raná fáze procesu ap.in the early goingzpočátku, v úvodu, zkraje
  2. časný, jsoucí v začátku čeho časověin the early 90sna začátku 90. letmake an early startvyrazit velmi brzy
  3. jsoucí před stanovenou dobouYou are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.
  4. první, raný v průběhu vývojeBrE early manpračlověk hominid - předchůdce dnešního člověka
  5. raný ovoce ap.

Fráze

  1. as early as již překvapivě brzy

Vyskytuje se v

earliest: nejdříve ne před danou dobouat the earliest

early: ranní směnaearlies

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

day: začátek, počátkyearly days

early-warning: systém včasného varováníearly-warning system

retirement: předčasný odchod do důchoduearly retirement

riser: ranní ptáče kdo rád vstává brzyearly riser

winter: začátek zimyearly winter

youth: rané mládíearly youth

earlier: začátkem tohoto měsíceearlier this month

month: začátkem tohoto měsíceearlier this month

ninety: začátkem devadesátých letin the early nineties

should: Měl jsi přijít dříve.You should have come earlier.

used: Je zvyklý vstávat brzy.He's used to getting up early.

would: Chodíval spát brzy.He would go to bed early.

časně: časně ránoearly in the morning

dětství: rané dětstvíbabyhood, nemluvněte infancy, early childhood

devadesátý: začátkem devadesátých letin the early nineties

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

předčasný: předčasné volbyearly election, hl. nečekané snap election

ranní: ranní ptáčeearly riser/bird

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

včasný: systém včasného varováníearly-warning system

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

vypsat: polit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) election

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

ráno: z rána, po ránuearly in the morning, in the early morning

raný: jeho raná dílahis early works

stadium: rané stadiumearly stage

věk: v útlém věkuat an early age

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vstávat: Zítra brzy vstávám.I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.We will set out early in the morning.

začátek: na začátku 90. letin the early 90s

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

zima: na začátku zimyin early winter

zrána: brzy zránaearly in the morning

ptáče: být ranní ptáče osobabe an early riser

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

bird: ranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzyearly bird