Hlavní obsah

early [ˈɜːlɪ]

Přídavné jméno-lier, -liest

  1. (před)časný, brzký dřívější, než je obvykléI have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.take early retirementjít do předčasného důchodu
  2. časný, jsoucí v začátku čeho časověin the early 90sna začátku 90. let
  3. jsoucí před stanovenou dobouYou are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.
  4. první, raný v průběhu vývoje
  5. raný ovoce ap.

Fráze

  1. as early as již překvapivě brzy

Vyskytuje se v

earliest: nejdříve ne před danou dobouat the earliest

early: ranní směnaearlies

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

day: začátek, počátkyearly days

early-warning: systém včasného varováníearly-warning system

retirement: předčasný odchod do důchoduearly retirement

riser: ranní ptáče kdo rád vstává brzyearly riser

winter: začátek zimyearly winter

youth: rané mládíearly youth

earlier: začátkem tohoto měsíceearlier this month

month: začátkem tohoto měsíceearlier this month

ninety: začátkem devadesátých letin the early nineties

should: Měl jsi přijít dříve.You should have come earlier.

used: Je zvyklý vstávat brzy.He's used to getting up early.

would: Chodíval spát brzy.He would go to bed early.

časně: časně ránoearly in the morning

dětství: rané dětstvíbabyhood, nemluvněte infancy, early childhood

devadesátý: začátkem devadesátých letin the early nineties

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

předčasný: předčasné volbyearly election, hl. nečekané snap election

ranní: ranní ptáčeearly riser/bird

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

včasný: systém včasného varováníearly-warning system

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

vypsat: polit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) election

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

ráno: z rána, po ránuearly in the morning, in the early morning

raný: jeho raná dílahis early works

stadium: rané stadiumearly stage

věk: v útlém věkuat an early age

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vstávat: Zítra brzy vstávám.I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.We will set out early in the morning.

začátek: na začátku 90. letin the early 90s

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

zima: na začátku zimyin early winter

zrána: brzy zránaearly in the morning

ptáče: být ranní ptáče osobabe an early riser

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

bird: ranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzyearly bird