Hlavní obsah

early [ˈɜːlɪ]

Přídavné jméno-lier, -liest

  1. (před)časný, brzký dřívější, než je obvykléI have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.take early retirementjít do předčasného důchodu
  2. časný, jsoucí v začátku čeho časověin the early 90sna začátku 90. let
  3. jsoucí před stanovenou dobouYou are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.
  4. první, raný v průběhu vývoje
  5. raný ovoce ap.

Fráze

  1. as early as již překvapivě brzy

Vyskytuje se v

earliest: at the earliestnejdříve ne před danou dobou

early: earliesranní směna

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

day: early dayszačátek, počátky

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

retirement: early retirementpředčasný odchod do důchodu

riser: early riserranní ptáče kdo rád vstává brzy

winter: early winterzačátek zimy

youth: early youthrané mládí

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

ninety: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

bird: early birdranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzy