Hlavní obsah

early [ˈɜːlɪ]

Přídavné jméno-lier, -liest

  1. (před)časný, brzký dřívější, než je obvykléI have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.take early retirementjít do předčasného důchoduearly goingpočátek, úvodní/raná fáze procesu ap.in the early goingzpočátku, v úvodu, zkraje
  2. časný, jsoucí v začátku čeho časověin the early 90sna začátku 90. letmake an early startvyrazit velmi brzy
  3. jsoucí před stanovenou dobouYou are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.
  4. první, raný v průběhu vývojeBrE early manpračlověk hominid - předchůdce dnešního člověka
  5. raný ovoce ap.

Fráze

  1. as early as již překvapivě brzy

Vyskytuje se v

bird: early birdranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzy

earliest: at the earliestnejdříve ne před danou dobou

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

day: early dayszačátek, počátky

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

retirement: early retirementpředčasný odchod do důchodu

riser: early riserranní ptáče kdo rád vstává brzy

winter: early winterzačátek zimy

youth: early youthrané mládí

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

ninety: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.