Hlavní obsah

earliest [ˈɜːlɪəst]

  • nejdřívější, nejčasnějšíform. at your earliest conveniencejak nejdříve budete mocisupl of early

Fráze

  1. at the earliest nejdříve ne před danou dobou

Vyskytuje se v

earliest: at the earliestnejdříve ne před danou dobou

early: earliesranní směna

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

day: early dayszačátek, počátky

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

retirement: early retirementpředčasný odchod do důchodu

riser: early riserranní ptáče kdo rád vstává brzy

winter: early winterzačátek zimy

youth: early youthrané mládí

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

ninety: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

časně: early in the morningčasně ráno

dětství: babyhood, nemluvněte infancy, early childhoodrané dětství

devadesátý: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

dřívějšek: from before/earlier timesz dřívějška

předčasný: early election, hl. nečekané snap electionpředčasné volby

ranní: early riser/birdranní ptáče

středověk: Early Middle Ages, Dark Agesraný středověk

včasný: early-warning systemsystém včasného varování

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

vypsat: call an (early) electionpolit. vypsat (předčasné) volby

brzy: It's too early.Ještě je brzy.

léto: in the early/late sixtieszačátkem/koncem šedesátých let

nejdřív: I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.Dodělám to nejdřív zítra.

nerad: I hate getting up early.Strašně nerad brzy vstávám.

počátkem: early next weekpočátkem příštího týdne

ráno: early in the morning, in the early morningz rána, po ránu

raný: his early worksjeho raná díla

stadium: early stagerané stadium

věk: at an early agev útlém věku

vstát: get up early/latevstát brzy/pozdě

vstávat: I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.

vyrazit: We will set out early in the morning.Vyrazíme brzy ráno.

začátek: in the early 90sna začátku 90. let

začátkem: early next monthzačátkem příštího měsíce

zima: in early winterna začátku zimy

zrána: early in the morningbrzy zrána

ptáče: be an early riserbýt ranní ptáče osoba

škodit: Early bird catches the worm.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

bird: early birdranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzy