Hlavní obsah

earliest [ˈɜːlɪəst]

  • nejdřívější, nejčasnějšíform. at your earliest conveniencejak nejdříve budete mocisupl of early

Fráze

  1. at the earliest nejdříve ne před danou dobou

Vyskytuje se v

bird: early birdranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzy

early: earliesranní směna

early: as early asjiž překvapivě brzy

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

day: early dayszačátek, počátky

early: get up earlyvstávat brzy

early: take early retirementjít do předčasného důchodu

early: early goingpočátek, úvodní/raná fáze procesu ap.

early: in the early goingzpočátku, v úvodu, zkraje

early: in the early 90sna začátku 90. let

early: make an early startvyrazit velmi brzy

early: BrE early manpračlověk hominid - předchůdce dnešního člověka

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

retirement: early retirementpředčasný odchod do důchodu

riser: early riserranní ptáče kdo rád vstává brzy

winter: early winterzačátek zimy

youth: early youthrané mládí

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

early: early next monthzačátkem příštího měsíce

early: I have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.

early: You are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

ninety: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

časně: časně ránoearly in the morning

dětství: rané dětstvíbabyhood, nemluvněte infancy, early childhood

devadesátý: začátkem devadesátých letin the early nineties

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

předčasný: předčasné volbyearly election, hl. nečekané snap election

ranní: ranní ptáčeearly riser/bird

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

včasný: systém včasného varováníearly-warning system

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

vypsat: polit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) election

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

brzy: vstát brzo ránoget up early in the morning

brzy: brzy na jařein early spring

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

počátkem: počátkem jarain early spring, early in the spring

ráno: z rána, po ránuearly in the morning, in the early morning

ráno: časné ránoearly morning

ráno: časně ránoearly in the morning

raný: jeho raná dílahis early works

stadium: rané stadiumearly stage

věk: v útlém věkuat an early age

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vstávat: Zítra brzy vstávám.I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.We will set out early in the morning.

začátek: na začátku 90. letin the early 90s

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

zima: na začátku zimyin early winter

zrána: brzy zránaearly in the morning

ptáče: být ranní ptáče osobabe an early riser

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.