Hlavní obsah

see [siː]

Slovesopt saw, pp seen

 1. sb/sth (u)vidět, spatřit koho/co vnímat zrakemLet me see (it).Ukaž(te) (mi to).as I see itpodle mě
 2. sb navštívit, potkat koho, přijít ke komu na návštěvu ap.I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzkuThe boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.go to see sbjít koho navštívitgo to see the doctorjít k lékaři
 3. sth vidět, zhlédnout co film ap.
 4. Wait and see.Počkej a uvidíš.
 5. chápat, rozumět, vědět co se řeklo ap.
 6. sb/sth as sth vnímat koho/co jako co, považovat koho/co za co
 7. sth představit si, představovat si, vidět před sebou co v budoucnuSee who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.
 8. to sth dohlédnout na co, postarat se o co, zajistit cosee (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...
 9. sb swh doprovodit, vyprovodit, dovést koho kamWill you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?
 10. see a lot of sbčasto se vídat s kým
 11. be seeing sb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztahAre you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?
 12. viz odkaz v textu

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

fail: nedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasuI fail to see

fit: považovat za vhodnésee fit

jigsaw: přímočará pila vertikální, lupenka, lupenková pilkajig-saw

last: vidět koho naposledsee the last of sb

light: spatřit světlo světa, vzniknout, zrodit sesee the light of day

mind: vidět co v představách, živě si představovat cosee sth in one's mind's eye

much: moc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídkanot see much of sb

red: (roz)zuřit (se), vidět ruděsee red

remain: teprve se uvidí, uvidíme/ukáže se, jestli ... se něco staneit remains to be seen whether ...

see: sb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztahbe seeing

see into: sth zavést, doprovodit koho kamsee sb into

see off: vyprovodit koho k vlaku ap.see sb off

see out: vyprovodit koho ke dveřím, z domu ap.see sb out

see through: (vy)pomoci komu dočasně finančně ap.see sb through

thing: mít (zrakové)/sluchové halucinacebe seeing/hearing things

abrasive: rozbrušovačka, rozbrušovací pilaabrasive saw

below: viz nížesee below

chop: pokosová pilachop saw

come: přijít na návštěvu za kým kohocome to see sb

in: vidět co v zrcadlesee sth in a mirror

pink: mít vidiny, vidět bílé myškyhovor. see pink elephants

portable: ruční kotoučová pilaportable circular saw

radial: (ramenová) kotoučová pilatech. radial saw

saw: řetězová/motorová pilachain saw

see: Svatý/Papežský stolecHoly See

together: V našem pohledu na věc jsme zajedno.We are together in the way we see it.

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

can: Tu sochu můžete vidět v muzeu.The statue can be seen in a museum.

delighted: Velmi rád vás uvidím.I will be delighted to see you.

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

glad: Rád vás vidím.I'm glad to see you.

just: Právě jsem ho viděl.I've just seen him.

keen: Strašně rád bych ji viděl.I'm keen on seeing her.

later: Tak zatím (na shledanou).See you later.

let: Ukaž mi to.Let me see it.

long: Toužila to vidět.She was longing to see it.

look forward to: Těšíme se na vás.We look forward to seeing you.

must: Ten film musíš vidět.You must see that film.

shall: jak (ještě) uvidímeas we shall see

sometime: Přijď nás někdy navštívit.Come and see us sometime.

soon: Brzy na shledanou.See you soon.

that: ten chlap, co jsem ho vidělthe guy that I saw

the: Ten muž, co jsem ho tam viděl.The man I saw there.

this: Nikdy jsem takovýhle neviděl.I have never seen one like this.

view: Zkuste se na to podívat z mého hlediska.Try to see it from my point of view.

way: Zkus se na to podívat z mé strany.Try to see it my way.

well: Rozhodně to stojí za vidění.It's well worth seeing.

will: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

worth: Ten film stojí za vidění.The film's really worth seeing.

alligator: Tak těpic., Tak zatím. při loučeníSee you later, alligator!

dioptrický: dioptrické brýleoptical/seeing glasses/form. spectacles, AmE též eyeglasses, předepsané prescription glasses

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

motorový: motorová pilařetězová chainsaw, obecně power saw

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

pila: tech. kotoučová pilaBrE circular/AmE buzz saw

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

řetězový: tech. řetězová pilachainsaw, chain saw

shledaná: zatím na shledanousee you

slepecký: slepecký pesBrE guide dog, AmE seeing-eye dog

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

vidění: být k viděníbe to be seen, pro veřejnost be on public display

back: těšit se, až vypadne kdobe glad to see the back of sb

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

vidina: mít vidinybe seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephants

výše: viz výšesee above

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

aby: Dohlédni, aby ...See (to it) that ...

brzký: na brzkou shledanousee you soon

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

čau: Čau zítra.See you tomorrow.

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.

doprovodit: doprovodit koho ven/ke dveřímsee sb out/to the door

chápat: Už chápu.I see., I get the point.

chodit: Chodíš s někým?Are you seeing anyone?

jak: Viděl ho, jak kouří.He saw him smoking.

jakmile: Jakmile mě uviděl ...The moment he saw me ...

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

jo: A jo! chápuI see!

k, ke, ku: jít k doktorovigo to (see) the doctor

kino: jít do kinago to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie, take in a film

lékař: jít k lékařigo to see a doctor

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

na: na shledanou (zítra)see you (tomorrow)

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

naposled: Kdys ho viděl naposled?When did you last see him?

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

padat: Viděl jsem padat hvězdu.I saw a shooting star.

podívat se: Ukaž, podívám se na to.Let me see.

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

posoudit: Posuďte sami.See for yourselves.

příště: Až ji potkáš příště ...When you next see her ...

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

sotva: Sotva mě uviděl ...The moment he saw me ...

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

spatřit: Bylo spatřeno UFO.UFO was sighted/seen.

stát: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

tebou: Přišel za tebou.He came to see you.

těšit se: Těším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

ukázat: Ukaž (mi to).Let me see (it).

uvidět: Nemůžu se dočkat, až to uvidím.I can't wait to see it.

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

vyhledat: Vyhledejte lékaře.Seek medical attention., jděte k doktorovi See a doctor.

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.

vždy: Vždy, když ho potkám ...Each time I see him ...

za: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

nůžky: prostřihávací nůžkyna vlasy ap. thinning scissors/shears, na větve BrE secateurs, AmE pruning shears

shear: zahradnické nůžkypruning shears