Hlavní obsah

see [siː]

Slovesopt saw, pp seen

 1. sb/sth (u)vidět, spatřit koho/co vnímat zrakemLet me see (it).Ukaž(te) (mi to).as I see itpodle mě
 2. sb navštívit, potkat koho, přijít ke komu na návštěvu ap.I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzkuThe boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.go to see sbjít navštívit kohogo to see the doctorjít k lékaři
 3. sth vidět, zhlédnout co film ap.
 4. Wait and see.Počkej a uvidíš.
 5. chápat, rozumět, vědět co se řeklo ap.
 6. sb/sth as sth vnímat koho/co jako co, považovat koho/co za co
 7. sth představit si, představovat si, vidět před sebou co v budoucnuSee who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.
 8. to sth dohlédnout na co, postarat se o co, zajistit cosee (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...
 9. sb swh doprovodit, vyprovodit, dovést koho kamWill you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc
 10. see a lot of sbčasto se vídat s kým
 11. be seeing sb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztahAre you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?
 12. viz odkaz v textusee above/belowviz výše/níže

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovějšíhave seen better days

fail: nedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasuI fail to see

fit: považovat za vhodnésee fit

jigsaw: přímočará pila vertikální, lupenka, lupenková pilkajig-saw

last: vidět koho naposledsee the last of sb

light: spatřit světlo světa, vzniknout, zrodit sesee the light of day

mind: vidět co v představách, živě si představovat cosee sth in one's mind's eye

much: moc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídkanot see much of sb

red: (roz)zuřit (se), vidět ruděsee red

remain: teprve se uvidí, uvidíme/ukáže se, jestli ... se něco staneit remains to be seen whether ...

see: sb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztahbe seeing

see into: sth zavést, doprovodit koho kamsee sb into

see off: vyprovodit koho k vlaku ap.see sb off

see out: vyprovodit koho z domu ap.see sb out

see through: (vy)pomoci komu dočasně finančně ap.see sb through

thing: mít (zrakové)/sluchové halucinacebe seeing/hearing things

abrasive: rozbrušovačka, rozbrušovací pilaabrasive saw

below: viz nížesee below

chop: pokosová pilachop saw

come: přijít na návštěvu za kým kohocome to see sb

daylight: uzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelusee daylight

in: vidět co v zrcadlesee sth in a mirror

pink: mít vidiny, vidět bílé myškyhovor. see pink elephants

portable: ruční kotoučová pilaportable circular saw

radial: (ramenová) kotoučová pilatech. radial saw

saw: řetězová/motorová pilachain saw

see: Svatý/Papežský stolecHoly See

together: V našem pohledu na věc jsme zajedno.We are together in the way we see it.

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

can: Tu sochu můžete vidět v muzeu.The statue can be seen in a museum.

delighted: Velmi rád vás uvidím.I will be delighted to see you.

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

glad: Rád vás vidím.I'm glad to see you.

just: Právě jsem ho viděl.I've just seen him.

keen: Strašně rád bych ji viděl.I'm keen on seeing her.

later: Tak zatím (na shledanou).See you later.

let: Ukaž mi to.Let me see it.

long: Toužila to vidět.She was longing to see it.

look forward to: Těšíme se na vás.We look forward to seeing you.

must: Ten film musíš vidět.You must see that film.

shall: jak (ještě) uvidímeas we shall see

sometime: Přijď nás někdy navštívit.Come and see us sometime.

soon: Brzy na shledanou.See you soon.

that: ten chlap, co jsem ho vidělthe guy that I saw

the: Ten muž, co jsem ho tam viděl.The man I saw there.

this: Nikdy jsem takovýhle neviděl.I have never seen one like this.

view: Zkuste se na to podívat z mého hlediska.Try to see it from my point of view.

way: Zkus se na to podívat z mé strany.Try to see it my way.

well: Rozhodně to stojí za vidění.It's well worth seeing.

will: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

worth: Ten film stojí za vidění.The film's really worth seeing.

alligator: Tak těpic., Tak zatím. při loučeníSee you later, alligator!

dioptrický: dioptrické brýleoptical/seeing glasses/form. spectacles, AmE též eyeglasses, předepsané prescription glasses

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

motorový: motorová pilařetězová chainsaw, obecně power saw

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

pila: tech. kotoučová pilaBrE circular/AmE buzz saw

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

řetězový: tech. řetězová pilachainsaw, chain saw

shledaná: zatím na shledanousee you

slepecký: slepecký pesBrE guide dog, AmE seeing-eye dog

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

back: těšit se, až vypadne kdobe glad to see the back of sb