Hlavní obsah

k, ke, ku

Předložka

  1. (směrem do blízkosti) čemu to, toward(s) sthsednout si ke stolusit down at the tablePřijď k nám.Come to our place.jít k doktorovigo to (see) the doctoraž k čemuup to sth, as far as sth
  2. (navíc) to
  3. (k jisté hranici) towards(okolo) at about(až po) up to
  4. (vyjadřuje účel) to(pro, o) forCo si dáš k obědu?What will you have for lunch?K čemu to je?What is it (good) for?Není to (nikde) k nalezení.It is nowhere to be found.k Vašim službámat your servicek mému překvapeníto my surprise
  5. (vyjadřuje možnost)být k dostáníbe available

Vyskytuje se v

poměr: v poměru k čemuvzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sth