Hlavní obsah

long [lɒŋ]

Příslovce

  1. dlouho, dlouhou dobu, dlouzeIt didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.at long lastnakoneclong termerodsouzenec k dlouhému vězeníhow longjak dlouho
  2. all year longpo celý rokthe whole day longpo celý den

Přídavné jméno

  1. dlouhý o časeIt's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.Days are getting longer.Prodlužují se dny.long time agodávno, před dlouhou dobounot long agonedávno, před nedávnemlong hourpozdní hodina noční(not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.longer working hoursdelší pracovní doba
  2. v určení konkrétní doby trvánía month-longměsíčnía week-longtýdenní
  3. dlouhý vzdálenost, protáhlý rozměrlong-distance runnerběžec na dlouhé tratělong horsekůň (na dél) tělocvičné nářadílong-short story(krátká) novelaten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý
  4. dlouhý, daleký cestalong way from ...daleko od ...
  5. dlouho- jakýve spojeníchlong-leaveddlouholistýlong-actingdlouhodobě působící lék ap.long-axeddlouhoosýlong-horneddlouhorohý

Sloveso

Vyskytuje se v

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

last: at (long) lastkonečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.

long: So longTak zatím., Tak ahoj., Měj se.

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

long-term: the long termdlouhé období v plánování ap.

shot: long shotplácnutí do vody

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

view: take the long viewuvažovat z dlouhodobého hlediska

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

ago: long agodávno

-armed: long-armeddlouhoruký

as: as long aspokud tak dlouho jak

distance: (long) distance glassesbrýle na dálku

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

haul: long-haul flightdálkový let

horned: long-horneddlouhorohý

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

long-haul: long haul flightdálkový let

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

long-range: long-range weather forecastdlouhodobá předpověď počasí

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

memory: long-time memorydlouhodobá paměť

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

run: long-distance runběh na dlouhou trať

runner: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

seahorse: long-snouted seahorsekoníček mořský

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

term: in the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontu

ton: tech. long tonvelká tuna

unemployment: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

vacation: long vacationletní prázdniny

weekend: long weekendprodloužený víkend dovolená trvající několik dnů včetně víkendu

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

heck: a heck of a long timezatraceně dlouho

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

long-time: long-time memberdlouholetý člen

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

overwhelm: She was overwhelmed by a longing for ...Zmocnila se jí touha po...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

talk: hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání

daleký: long jumpsport. skok daleký

dálkový: long-haul flightsdálkové lety

any: not any more/longeruž ne

dlouho: the longer the betterčím déle, tím lépe

dlouhohrající: long-playing record, long-playerdlouhohrající deska

dlouhý: long hairdlouhé vlasy

dlouze: give sb a long look, cast a long glance at sb/sthdlouze se zadívat na koho/co

hovor: long distance/ AmE toll/ hl. BrE trunk callmeziměstský hovor

jak: how long?jak dlouho?

kalous: long-eared owlkalous ušatý

košile: short/long-sleeved shirtkošile s krátkými/dlouhými rukávy

letní: summer holiday, long vacationletní prázdniny

meziměstský: hl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)meziměstský hovor

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nadlouho: not for longne nadlouho

naložit: take a (long) soak in sthnaložit se do čeho dát si koupel

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

noc: all night long, the whole nightcelou noc

pochod: long-distance marchdálkový pochod

prodloužený: long weekendprodloužený víkend

rukáv: short/long-sleeveds krátkými/dlouhými rukávy

shledaná: goodbye, hovor. bye, hovor. so longna shledanou

skákat: do the high/long jumpsport. skákat do výšky/dálky

skok: long jumpskok daleký

trať: long-distance race/run/runnerzávod/běh/běžec na dlouhé tratě

tričko: long-sleeved T-shirttričko s dlouhým rukávem

: not any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no moreuž ne

vlna: (ultra) short/medium/long wave(velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové

volání: long-distance/BrE trunk callmeziměstské volání

volat: make a long-distance/BrE trunk callvolat meziměsto

zatím: See you!, So long!, Bye for now.hovor. Tak zatím. na shledanou

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

zkrátit: to be brief, to cut a long story short(er)abych to zkrátil

život: all one's life, one's whole life (long)celý život

: Long (may) live the king!Ať žije král!

být: It was a long time ago.Bylo to dávno.

dávno: It's been a long time since ...Je to už dávno co ...

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

dokdy: I'll wait as long as I can.Počkám, dokdy budu moct.

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

manžel: How long have they been married?Jak dlouho už jsou manželé?

na: For how long?Na jak dlouho?

o: a section 3 cm longúsečka o délce 3 cm

oklika: make a detour, take the long way roundjít oklikou

po: long fortoužit po

povídání: It's a long story.To je na delší/dlouhé povídání.

protáhnout se: It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.Protáhlo se to.

toužit: He was longing to meet her.Toužil po setkání s ní.

triko: long-sleeved T-shirttriko s dlouhým rukávem

trvat: How long does the flight take?Jak dlouho trvá let?

udržet: I can't hold it any longer.Už to neudržím.

vězet: Where have you been?, What took you so long?Kde vězíš?

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

vydržet: I can't stand/take it any longer/more.Už to nevydržím.

zabrat: How long will it take you?Jak dlouho ti to zabere?

zdržet: I won't keep you long.Dlouho tě nezdržím.

zdržet se: How long will you/are you going to stay?Jak dlouho se zdržíš?

zdržovat: I won't keep you any longer.Už vás nebudu déle zdržovat.

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

znát: How long have you known him?Jak dlouho už ho znáš?