Hlavní obsah

ago [əˈgəʊ]

Příslovce

  • před jistou doboustojí za časovým údajemlong agodávnonot long ago(poměrně) nedávno

Vyskytuje se v

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

long: not long agonedávno, před nedávnem

while: They married a while ago.Vzali se před časem.

chvíle: před chvílía moment ago

být: Bylo to dávno.It was a long time ago.

čas: před nějakým časemsome time ago

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

před, přede: před hodinouone hour ago

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.

týden: před týdnema week ago