Hlavní obsah

past [pɑːst]

Podstatné jméno

Předložka

  1. po určité hodině při určování časuhalf past tenpůl jedenácté
  2. kolem, okolo koho/čeho projet ap.He ran past me.Proběhl kolem mě.
  3. za, přes koho/co dál
  4. za čím dále, na druhé straně čehoIt is just past the bridge.Je to hned za mostem.

Vyskytuje se v

flash: mihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.flash past/by

half: půl kolikáté následující hodinyhalf past sth

past: minulostthe past

put past: Řekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělatI wouldn't put it past sb

run past: sb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth past

thing: patřit minulostibe a thing of the past

anchovy: anchovy pastesardelová pasta

chequered: velice pestrá minulostvery chequered past

evocation: evokace dávných dobevocation of the past

fluoride: fluoride toothpastefluoridová pasta

horseradish: horseradish saucekrenex, křenová pasta, řidč. křenová omáčka

jink: obejít (kličkou), protáhnout se kolem koho obránce ap.jink past sb

march: defilovat, pochodovat na přehlídce, konat vojenskou přehlídkumarch past

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

perfect: předpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)ling. present/past/future perfect

question: nepochybně, nade vší pochybnostbeyond all/past question

sell-by date: už prošlý potravina ap.past its sell-by date

set: set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho

tense: minulý časling. past tense

zip: (pro)svištět, (pro)frčet, uhánět podél/kolem čehozip along/past sth

hour: Je pět minut po celé.It is five minutes past the hour.

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

lapit: entrap, ensnare sb/sthlapit do pasti koho/co

minulost: v minulostiin the past

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

odzvonit: čemu (už) odzvonilosth is a thing of the past

padnout: fall into the trappadnout do pasti

pasta: toothpastezubní pasta

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

příčestí: příčestí minulépast/perfect participle

sardelový: anchovy pastesardelová pasta

splatnost: být po splatnostibe overdue/past due

starý: starý rok končícíold/past year

temný: temná minulostdark past

zenit: být za zenitembe past one's prime

zubní: toothpastezubní pasta

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

lákat: lure sb into a traplákat koho do pasti

na: čtvrt na pětquarter past four

nastražit: set a trap for sb/sthnastražit na koho/co past

o: o půl třetíat half past two

projet: Projeli kolem nás.They went past us.

půl: o půl sedméat half past six

vytlačit: squeeze toothpaste onto the toothbrushvytlačit zubní pastu na kartáček

vzdálený: ve vzdálené minulosti/budoucnostiin the remote past/future

za: za mostempast the bridge

vypadat: Vypadá na to! že by to udělalI wouldn't put it past him!