Hlavní obsah

vypadat

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vzhled) jak look (like) sth(působit dojmem) give the impression of being sthčeské příslovce se po look překládá anglickým příd. jménemJak vypadá?What does he look like?vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappyvypadat na svůj věklook one's age
  2. vypadá to (jevit se) it looksvypadá to (zdá se) it seems, it appears to be (like)/as sthVypadá to na déšť.It looks like rain.vypadat jako bylook as if

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

draze: vypadat drazelook expensive

ošklivě: vypadat ošklivělook ugly

sklesle: vypadat skleslelook crestfallen

vandrák: vypadat jako vandráklook messy

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bledě: Vypadáš hrozně bledě.You look awfully pale.

divně: Vypadá to divně.It looks strange.

hezky: Vypadala hezky.She looked nice.

chudě: Vypadá chudě ...He looks poor ...

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

nadčasově: vypadat nadčasovělook timeless

naštvaně: Vypadal dost naštvaně.He looked pretty angry.

pěkně: Vypadá to pěkně.It looks nice.

podobně: Vypadají podobně.They look similar.

překvapeně: Vypadal překvapeně.He looked surprised.

přepadle: vypadat přepadlelook haggard

růžově: Nevypadá to růžově.It doesn't look very promising.

slibně: Vypadá to slibně.It looks promising.

strašně: Vypadala strašně.She looked awful.

škaredě: Vypadá to škaredě.It looks ugly.

úplně: vypadat úplně jako colook exactly like sth

uraženě: Vypadal uraženě.He looked offended.

věk: vypadat na svůj věklook one's age

vyčerpaně: vypadat vyčerpanělook exhausted

vyděšeně: Vypadala dost vyděšeně.She looked pretty frightened.

zdravě: vypadat zdravělook healthy

age: nevypadat na svůj věknot look one's age

dwarf: vypadat malinký vedle čehobe dwarfed by sth

familiar: vypadat/znít povědomělook/sound familiar

look: vypadat jako blázen, být za bláznalook a fool

promise: vypadat slibněpromise well

dreadful: vypadat strašnělook dreadful

like: Jak vypadá?What does she look like?

seem: Vypadáš unaveně.You seem tired.

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

face: vypadat velmi naštvaněhave a face like thunder

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy