Hlavní obsah

úplně

Příslovce

  • completely, totally, absolutely, quite, fully, perfectly(celkem) altogethervypadat úplně jako colook exactly like sthÚplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.úplně každý kdo/coevery single, each and every sb/sth, (všichni) each and every oneúplně první/posledníthe very first/lastne tak úplněnot exactly

Vyskytuje se v

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

mimo: be off the mark, AmE be off basebýt (úplně) mimo nepřesný odhad ap.

poprvé: for the very first timeúplně poprvé

rodina: single/one-parent familyneúplná rodina s jedním rodičem

úplný: total eclipseastron. úplné zatmění

začátek: from the very beginningod úplného začátku

závěr: last of allúplně na závěr

lhostejný: He didn't care about it at all.Bylo mu to úplně lhostejné.

peníze: I am broke.Jsem úplně bez peněz.

poslední: the very lastúplně poslední

prázdno: There wasn't a living soul there.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

srát: He doesn't give a shit about me.Úplně na mě sere.

unesený: I was totally blown away., It totally blew me away.Byl jsem (z toho) úplně unešený.

vyžívat se: He thrives on it.Úplně se v tom vyžívá.

zázrak: work wonders, perform/work miraclesdělat (úplné) zázraky

vedle: be completely wrong, AmE hovor. be all wetpřen. být úplně vedle mýlit se

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

beginner: absolute beginnerúplný začátečník

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho silně ohromený ap.

bowl over: bowled over by sthohromený, úplně vedle/paf z čeho údivem ap.

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

clear: clear to the topaž úplně nahoru

complete: complete strangernaprosto cizí člověk, úplný cizinec

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

dead: dead calmúplné bezvětří

eclipse: total solar/lunar eclipseúplné zatmění Slunce/Měsíce

family: single-parent familyneúplná rodina jen s jedním z rodičů

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

imperfect: lit. imperfect rhymeneúplný rým

incomplete: ling. incomplete sentenceneúplná věta

minted: newly/freshly mintedúplně/zbrusu nový, čerstvý

naked: stark/buck naked, mother-nakedúplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořil

near: in near darknessv téměř úplné tmě

parent: single/one parent familyneúplná rodina jen s 1 z rodičů

recall: total recallúplné vybavení si po ztrátě paměti ap., dokonalá paměť

sale: clearance saleúplný doprodej/výprodej (zásob)

single parent: single parent familyneúplná rodina/domácnost pouze s 1 z rodičů

soaked: get soakedpromoknout, úplně zmoknout

suck: hovor. suck assstát úplně za hovno/prd kvalita

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

bloated: I feel bloated.Jsem úplně přecpaný.

floor: He was floored by the news.Zpráva mu vyrazila dech., Byl z té zprávy úplně vedle.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

rivet: I was riveted by the movie.Ten film mě úplně uchvátil.

shocker: It was/came as a shocker to her.Úplně ji to šokovalo.

teetotal: He is teetotal.(Vůbec) nepije alkohol., Je úplný abstinent.

very: in the very beginningúplně na začátku

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

tizzy: get in(to) a tizzyvytočit se, mít nervy, být úplně rozklepný/vynervovaný/hotový

úplně: every single, each and every sb/sth, všichni each and every oneúplně každý kdo/co