Hlavní obsah

úplně

Příslovce

  • completely, totally, absolutely, quite, fully, perfectly(celkem) altogethervypadat úplně jako colook exactly like sthÚplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.úplně každý kdo/coevery single, each and every sb/sth, (všichni) each and every oneúplně první/posledníthe very first/lastne tak úplněnot quite, not exactly

Vyskytuje se v

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

omrzení: až do (úplného) omrzeníad nauseam

poprvé: úplně poprvéfor the very first time

rodina: neúplná rodina s jedním rodičemsingle/one-parent family

úplný: astron. úplné zatměnítotal eclipse

začátek: od úplného začátkufrom the very beginning

závěr: úplně na závěrlast of all

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

peníze: Jsem úplně bez peněz.I am broke.

poslední: úplně posledníthe very last

prázdno: Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdoThere wasn't a living soul there.

srát: Úplně na mě sere.He doesn't give a shit about me.

unesený: Byl jsem (z toho) úplně unešený.I was totally blown away., It totally blew me away.

úplný: úplná verzefull version

úplný: úplný opakthe very/complete opposite

úplný: úplný začátečníkabsolute/complete beginner

úplný: úplnou náhodouby pure chance

úplný: Byla úplná tma.It was totally dark.

vyžívat se: Úplně se v tom vyžívá.He thrives on it.

zázrak: dělat (úplné) zázrakywork wonders

mimo: být úplně mimozmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six by sth

vedle: přen. být úplně vedle mýlit sebe completely wrong, AmE hovor. be all wet

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

beginner: absolute beginnerúplný začátečník

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho ohromený ap.

bowl over: bowled over by sthohromený, úplně vedle/paf z čeho údivem ap.

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

clear: clear to the topúplně nahoru

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

dead: dead calmúplné bezvětří

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

eclipse: total solar/lunar eclipseúplné zatmění Slunce/Měsíce

family: single-parent familyneúplná rodina jen s jedním z rodičů

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

imperfect: lit. imperfect rhymeneúplný rým

incomplete: ling. incomplete sentenceneúplná věta

just: just rightúplně přesně, tak akorát

minted: newly/freshly mintedúplně/zbrusu nový

naked: stark/buck naked, mother-nakedúplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořil

near: in near darknessv téměř úplné tmě

parent: single/one parent familyneúplná rodina jen s 1 z rodičů

recall: total recallúplné vybavení si po ztrátě paměti ap., dokonalá paměť

sale: clearance saleúplný doprodej/výprodej (zásob)

single parent: single parent familyneúplná rodina/domácnost pouze s 1 z rodičů

soaked: get soakedpromoknout, úplně zmoknout

suck: hovor. suck assstát úplně za hovno/prd kvalita

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

bloated: I feel bloated.Jsem úplně přecpaný.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

floor: He was floored by the news.Zpráva mu vyrazila dech., Byl z té zprávy úplně vedle.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

mess: She totally messed (up) my hair.Úplně mi rozcuchala vlasy.

rivet: I was riveted by the movie.Ten film mě úplně uchvátil.

shocker: It was/came as a shocker to her.Úplně ji to šokovalo.

sure: I'm pretty sure.Jsem si úplně jistý.

teetotal: He is teetotal.(Vůbec) nepije alkohol., Je úplný abstinent.

very: in the very beginningúplně na začátku

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

yourself: Did you make it (all by) yourself?Dělal jsi to (úplně) sám?

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

tizzy: get in(to) a tizzyvytočit se, mít nervy, být úplně rozklepaný