Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • (měna, oběživo) money(finanční prostředky) funds(oběživo) currencyhovor. doughmoney se pojí jen s j.č., money is ne money areMám málo peněz.I have little money.Jsem úplně bez peněz.I am broke.hotové penízeready money, cashšpinavé/falešné penízedirty/counterfeit moneysnadno nabyté penízeeasy moneypeníze nazpět při nákupu ap.change

Vyskytuje se v

falešný: counterfeit moneyfalešné peníze

hromada: loads of moneyhromada peněz

lehce: easy moneylehce vydělané peníze

nedostatek: for want of moneypro nedostatek peněz

nejvíc: as much money/many people as possibleco nejvíc(e) peněz/lidí

peníze: ready money, cashhotové peníze

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

litovat: spare no expensenelitovat peněz

málo: We have too little money., We are short of money.Máme málo peněz.

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

mrhat: You are wasting (your) money.Mrháte penězi.

pěkný: a tidy sum of money, pretty pennypěkný balík peněz

čas: Time is money.Čas jsou peníze.

cash: strapped for cashve finanční tísni, bez peněz

dirty: dirty moneyšpinavé peníze

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích hl. krátkodobě

guarantee: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkem

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

management: money managementhospodaření s penězi, finanční hospodaření

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

money: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.

prize: prize moneypeníze na výhry v tenisovém turnaji ap.

put: put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho

refund: get a refunddostat zpět peníze za špatné zboží ap.

small: hovor. small fortunebalík (peněz)

spend: money well spentdobře investované peníze

stringency: financial stringencyfinanční tíseň, nedostatek peněz

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

little: I had little money.Měl jsem málo peněz.

lot: a lot of moneyspousta peněz

make: He made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

be: Time is money.Čas jsou peníze.

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu

roll: be rolling in it/moneyválet se/topit se v penězích, být zazobaný

time: time is moneyčas jsou peníze