Hlavní obsah

bokem

Vyskytuje se v

obvod: hipline/bustline/waistlineobvod boků/prsou/v pase

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

vlnit: wiggle one's hipsvlnit boky

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

píchat: I have a stitch in my side.Píchá mě v boku.

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

zavlnit se: She wiggled her hips.Zavlnila se v bocích.

střílet: make a random/wild guessstřílet od boku/pasu hádat při odpovědi

belly: pork bellyvepřový bok

right: voj. right facevpravo v bok

side: put sth on its sidepoložit co na bok

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

bok: from the sidez boku