Hlavní obsah

lot [lɒt]

Příslovce

  • a lot velmi, hodně, mocI like you, a lot.Mám tě rád, moc.not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

Vyskytuje se v

difference: make a (lot of) differencemít (velký) význam, být k něčemu/užitečný, pomoci čemu, v čem

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

hell: a hell of a lot of sthhrozně moc čeho

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

a, an: a lothodně, spousta

cast: cast lotslosovat

draw: draw lotslosovat

flak: get a lot of flak from sbdostat kartáč od koho, být těžce kritizován kým

see: see a lot of sbčasto se vídat s kým

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

make: He made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

take: It takes a lot of courage.K tomu je třeba spousta odvahy.

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

on: have a lot onmít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněný

cavyky: nadělat kolem čeho spoustu cavykůmake a lot of fuss about sth

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

lidé: spousta lidía lot of people

los: výběr losemdrawing lots

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

parkoviště: na parkovištiin/at the car park/AmE parking lot

vytrpět: vytrpět si své hodněgo through (a lot) of suffering

existovat: Existuje spousta možností.There are lots of possibilities.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

moc: Moc se zlepšil.He improved a lot.

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

nadělat: nadělat škodydo a lot damage

obsahovat: Obsahuje spoustu tuku.It contains lots of fat.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

spousta: spousta penězlots of money, a fortune

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

třeba: Je na to třeba spousta odvahy.It takes a lot of courage.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.

zabrat: Práce mi dala zabrat.The work took a lot out of me., The work exhausted me.

záležet: Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.

zaváhat: To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišelYou missed a lot!

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.