Hlavní obsah

třeba

Příslovce

  1. (nutno) necessaryNení třeba.There is no need to.Je na to třeba spousta odvahy.It takes a lot of courage.být třebabe necessary, (k provedení ap.) take sthbude-li třebaif necessary, if need be
  2. (dokonce) even
  3. (pro mě za mě) for all I care(pokud chceš) if you like to do sth
  4. (možná) maybe(snad) perhapsnebo pomocí can, mayMohli bychom třeba zajít ...We might go to ...
  5. hovor.(například) for example/instancejako třeba ...such as ...

Vyskytuje se v

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

znepokojovat se: Není třeba se znepokojovat.There's no need to be alarmed.

necessary: kde je třebawhere necessary

need: pokud je třebaif needed

want: seznam toho, co je třeba (udělat)wants list

way: jakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin any way necessary

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

practice: Je třeba to cvičit., Chce to praxi.It takes practice.

take: K tomu je třeba spousta odvahy.It takes a lot of courage.