Hlavní obsah

necessary [ˈnesəsərɪ or nesɪ-]

Podstatné jméno-ie-

  1. necessaries zast.nutnosti, nezbytnosti základní životní potřeby
  2. the necessary hovor.prachy potřebná částka

Vyskytuje se v

evil: nutné zloa necessary evil

way: jakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin any way necessary

deem: Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.It is deemed necessary.

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

krok: podniknout nutné krokytake necessary steps

nutno: je nutno dělat coit's necessary, it's imperative to do sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

případ: v případě nutnostiif necessary, in case of necessity

třeba: být třebabe necessary, k provedení ap. take sth

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

zapotřebí: je zapotřebíit is necessary

zlo: nutné zlonecessary evil

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

nutný: To nebude nutné.It won't be necessary.

pokládat: Nepokládám to za nutné.I don't find it necessary.

považovat: Považujete to za nutné?Do you consider it necessary?

necessary: kde je třebawhere necessary