Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) step, pace(hl. zvuk) footstep(stoupnutí i zvuk) treadudělat kroktake a step
  2. (způsob chůze) gait, pace
  3. (taneční) (dance) step
  4. (tempo) pacepřidat do krokuquicken one's pacejet krokem autemdrive at walking pace
  5. (délka kroku) (foot)step
  6. (čin, akce) step, move(opatření) measurepodniknout nutné krokytake necessary steps

Vyskytuje se v

přidat: přidat do krokuquicken one's pace, BrE zast. step out

udržet: udržet krok s kýmkeep up with sb

podniknout: podniknout krokytake action/steps

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door

neznámo: krok do neznámastep in the dark

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

backward: backward stepkrok zpět opak pokroku

collective: collective actionspolečný krok k dosažení cíle

crawl: at a crawlkrokem, šnečím tempem

inch: by incheskousek po kousku, krok po kroku

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

stage: stage by stagekrok za krokem, postupně

step: side stepúkrok, krok stranou

walk: go at a walkjít krokem

crawl: We went at a crawl.Vlekli jsme se krokem.

step: take steps towards ...podniknout kroky k dosažení ...

Joneses: keep up with the Jonesesdržet krok s ostatními, nenechat se zahanbit sousedy, ukazovat, že na to taky máme

time: keep up with the timesdržet krok s dobou