Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) step, pace(hl. zvuk) footstep(stoupnutí i zvuk) treadudělat kroktake a step
  2. (způsob chůze) gait, pace
  3. (taneční) (dance) step
  4. (tempo) pacepřidat do krokuquicken one's pacejet krokem autemdrive at walking pace
  5. (délka kroku) (foot)step
  6. (čin, akce) step, move(opatření) measurepodniknout nutné krokytake necessary steps

Vyskytuje se v

přidat: přidat do krokuquicken one's pace, BrE zast. step out

udržet: udržet krok s kýmkeep up with sb

podniknout: podniknout krokytake action/steps

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door

neznámo: krok do neznámastep in the dark

action: podniknout kroky, jednat v nějaké záležitostitake action

backward: krok zpět opak pokrokubackward step

collective: společný krok k dosažení cílecollective action

inch: kousek po kousku, krok po krokuby inches

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

stage: krok za krokem, postupněstage by stage

step: úkrok, krok stranouside step

walk: jít krokemgo at a walk

time: držet krok s doboukeep up with the times

krok: přidat do krokuquicken one's pace

crock: (old) crockkřáp, vrak