Hlavní obsah

udržet

Dokonavé sloveso

  1. (zachovat) co keep, maintain(původní stav) preserve sthSnažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.udržet tajemstvíkeep a secretudržet krok s kýmkeep up with sb
  2. (nepustit z ruky) co (be able to) hold sth(unést) carry sthUž to neudržím.I can't hold it any longer.
  3. (zadržet) koho/co keep, hold sb/sthudržet čí pozornosthold sb's attention

Vyskytuje se v

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

udržet se: I can hardly stand.Sotva se udržím na nohou.

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

restrain: restrain osf from sthovládnout se, udržet se, kontrolovat se, zdržet se čeho

secret: keep sth secretudržet/udržovat/uchovat co v tajnosti

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

udržet: keep a secretudržet tajemství