Hlavní obsah

secret [ˈsiːkrɪt]

Přídavné jméno

  • tajný, utajovaný dokument ap.keep sth secretudržet/udržovat/uchovat co v tajnosti

Vyskytuje se v

secret: tajně, potají, v tajnosti konat ap.in secret

official: služební tajemstvíofficial secret(s)

professional: služební tajemstvíprofessional secret

let in on: Prozradila mi malé tajemství.She let me in on a little secret.

meant: Mělo to být tajemství.It was meant to be a secret.

untold: neprozradit tajemstvíleave the secret untold

agent: tajný agentsecret agent, undercover agent, spy

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

policie: tajná policiesecret police

prozradit: prozradit tajemstvígive the secret away, komu reveal a secret to sb

přísně: přísně tajnýtop secret

služební: služební tajemstvíofficial secret

tajemství: obchodní tajemstvítrade secret

tajný: přísně tajnýtop secret

udržet: udržet tajemstvíkeep a secret

veřejný: iron. veřejné tajemstvíopen secret

výrobní: výrobní tajemstvítrade secret

zpravodajský: zpravodajská službasecret service, intelligence agency/service

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps