Hlavní obsah

secretly [ˈsiːkrɪtlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

secret: in secrettajně, potají, v tajnosti konat ap.

official: official secret(s)služební tajemství

professional: professional secretslužební tajemství

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

meant: It was meant to be a secret.Mělo to být tajemství.

untold: leave the secret untoldneprozradit tajemství

agent: secret agent, undercover agent, spytajný agent

hlasování: ballot, secret votetajné hlasování

policie: secret policetajná policie

prozradit: give the secret away, komu reveal a secret to sbprozradit tajemství

přísně: top secretpřísně tajný

služební: official secretslužební tajemství

tajemství: trade secretobchodní tajemství

tajný: top secretpřísně tajný

tichost: tiše quietly, v poklidu without a fuss, tajně secretly, hovor. on the slyv tichosti

udržet: keep a secretudržet tajemství

veřejný: open secretiron. veřejné tajemství

všechen, všechna, všechno: quietly, tajně secretly, nepozorovaně unnoticeably, bez poprasku without a fussve vší tichosti

výrobní: trade secretvýrobní tajemství

zpravodajský: secret service, intelligence agency/servicezpravodajská služba

tajit se: He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.Vůbec se s tím netají.

tajně: vote secretly, (hold a secret) ballottajně hlasovat

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

muk: Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.Nikomu o tom ani muk.

poklička: keep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wrapsdržet co pod pokličkou