Hlavní obsah

secret [ˈsiːkrɪt]

Přídavné jméno

  • tajný, utajovaný dokument ap.keep sth secretudržet/udržovat/uchovat co v tajnosti

Vyskytuje se v

official: official secret(s)služební tajemství

professional: professional secretslužební tajemství

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

meant: It was meant to be a secret.Mělo to být tajemství.

untold: leave the secret untoldneprozradit tajemství

agent: tajný agentsecret agent, undercover agent, spy

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

policie: tajná policiesecret police

prozradit: prozradit tajemstvígive the secret away, komu reveal a secret to sb

prozradit: prozradit obchodní tajemstvídivulge a trade secret

přísně: přísně tajnýtop secret

služební: služební tajemstvíofficial secret

tajemství: obchodní tajemstvítrade secret

tajemství: přen. veřejné tajemstvíopen secret

tajemství: prozradit tajemstvíreveal the secret

tajný: přísně tajnýtop secret

tajný: tajný agentsecret agent, špion spy

tajný: tajná policiesecret police

udržet: udržet tajemstvíkeep a secret

veřejný: iron. veřejné tajemstvíopen secret

výrobní: výrobní tajemstvítrade secret

zpravodajský: zpravodajská službasecret service, intelligence agency/service

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

tajemství: tajemství úspěchusecret of success

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it.

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

hrob: (Budu mlčet) jako hrob.My lips are sealed., nevyzradím tvé tajemství Your secret is safe with me.

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps