Hlavní obsah

tajný

Vyskytuje se v

agent: tajný agentsecret agent, undercover agent, spy

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

policie: tajná policiesecret police

přísně: přísně tajnýtop secret

spis: tajné spisyclassified documents

acclamation: velkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.by acclamation

clandestine: tajné/černé obchody, obchody na černoclandestine business

collusion: být smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kýmbe in collusion with sb

collusive: tajná dohodacollusive agreement

information: tajné informaceinside information

undercover: tajné vyšetřováníundercover investigation

tajný: přísně tajnýtop secret