Hlavní obsah

collusion [kəˈluːʒən]

Podstatné jméno

  1. form.tajná/protizákonná dohoda/úmluvabe in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým
  2. práv.koluze tajná domluva mezi stranami ap.

Vyskytuje se v

collusion: být smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kýmbe in collusion with sb