Hlavní obsah

collusive [kəˈluːsɪv or -zɪv]

Vyskytuje se v

collusive: collusive agreementtajná dohoda