Hlavní obsah

collaboration [kəˌlæbəˈreɪʃən]

Vyskytuje se v

společně: dělat co společně s kýmdo sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sb