Hlavní obsah

dílo

Vyskytuje se v

díl: náhradní dílyspare parts, spares

mistrovský: mistrovské dílomasterpiece, masterwork

rezervní: rezervní dílyspare parts

rovný: rovným dílemequally

umělecký: umělecké dílowork of art

vykrást: vykrást dílo kohoplunder from sb

zkáza: dílo zkázywork of destruction

životní: životní dílolifework, life's work

nedostatek: Jeho dílo má své nedostatky.His work has its shortcomings.

raný: jeho raná dílahis early works

uznávat: Jeho díla jsou uznávána.His works are well regarded.

vrcholný: vrcholné dílomasterpiece, magnum opus

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in