Hlavní obsah

díl

Vyskytuje se v

náhradní: náhradní díl/pneumatikaspare part/tire

obchod: make a deal with sbuzavřít obchod s kým

platit: It's a deal!, Agreed.Platí! ujednáno

rezervní: rezervní dílyspare parts

rovný: rovným dílemequally

rozdat: deal (out) the cardsrozdat karty

šíření: drug dealing/traffickingšíření omamných látek

úděl: New Dealekon. Nový úděl program F.D.Roosevelta

uzavřít: make/strike a dealuzavřít obchod

zázrak: nothing special, hovor. no big dealžádný zázrak

brát: dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.(Já to) beru.

dohodnutý: It's a deal., Agreed.Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platí

dojednat: Done!, Deal!Dojednáno! platí ap.

domluvit: It's a deal!, Agreed.Domluveno!

dosáhnout: reach agreement, hovor. clinch a dealdosáhnout dohody

napevno: We have a firm deal.Jsme napevno domluveni.

plácnout si: Is it a deal then?, Do we have a deal?Tak co? Plácneme si?

smířit se: Deal with it!Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!

ujednat: Done!, It's a deal!, souhlasím Agreed!Ujednáno!

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

vyřídit: It has been dealt with/taken care of.Už je to vyřízeno.

zabývat se: book dealing with ...kniha zabývající se ...

zasadit: deal a heavy blow to sb/sthpřen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in

vědět: know how to deal with, know how to do, cope with, handle sth, know how to go about sthvědět si rady s čím

zkrátka: get the raw dealpřijít zkrátka

close: close a dealuzavřít obchod

deal: make a deal with sbuzavřít dohodu s kým

dealing: drug dealingprodej drog

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

make: make a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodu

part: náhradní dílspare part

pro rata: poměrným dílempráv. pro rata temporis

reserve: náhradní dílyreserve parts

wear: opotřebitelné/opotřebení podléhající dílywear parts

deal: I have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.

off: The deal is off.Dohoda padá/padla.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

strike: strike a deal with sbdohodnout se, udělat dohodu s kým

package: package (deal)soubor návrhů

raw: a raw dealnespravedlnost, nespravedlivé jednání s kým

díl: náhradní dílyspare parts, spares