Hlavní obsah

part

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

furniture: be part of the furniturepatřit k inventáři stále někde být, být kde pečený vařený

game: it is all part of the gameto patří k věci

walk-on: walk-on (part)komparzní role, role v komparzu, štěk

best: the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

centre: centre partingpěšinka uprostřed účes

character: character partcharakterová role

costume: costume partykostýmová party, večírek s kostýmy/převleky

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

friend: part friendsrozejít se jako přátelé

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

present: farewell/parting presentdárek na rozloučenou

reserve: reserve partsnáhradní díly

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

major: the major part of sthvětšina čeho

část: po částechin parts, mat. integrace by parts

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

část: převážná část čehomajor part, the largest part of sth

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

díl: náhradní dílyspare parts, spares

druh: slovní druhword class, part of speech

hlavní: div., film. hlavní rolelead role, main part

hrát: hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sb

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

náhradní: náhradní díl/pneumatikaspare part/tire

party: (us)pořádat partythrow a party

po: po částechin parts, splácet in installments

podstatný: podstatná částessential part

pracovat: pracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment

protiúčet: koupě na protiúčettrade-in, BrE part exchange

převážný: převážná část čehomajor part of sth

přítel: rozejít se jako přátelé v dobrémpart friends

rezervní: rezervní dílyspare parts

role: hlavní rolelead role, main part

titulní: titulní roletitle role, name part

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

zkrácený: (zaměstnání na) zkrácený úvazekpart-time job

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

rozejít se: rozejít se jako přátelépart friends

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

součástka: náhradní součástkaspare (part)

spodní: spodní část tělalower (part of the) body

východní: východní část čehothe eastern part of sth