Hlavní obsah

part

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

furniture: be part of the furniturepatřit k inventáři stále někde být, být kde pečený vařený

game: it is all part of the gameto patří k věci

part: play a part in sthhrát roli v čem, podílet se na čem

walk-on: walk-on (part)komparzní role, role v komparzu, štěk

best: the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

centre: centre partingpěšinka uprostřed účes

character: character partcharakterová role

costume: kostýmová party, večírek s kostýmy/převleky, kostýmový večírekcostume party

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

friend: part friendsrozejít se jako přátelé

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

present: parting presentdárek na rozloučenou

reserve: reserve partsnáhradní díly

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

major: the major part of sthvětšina čeho

část: in parts, mat. integrace by parts, řidč. piecewisepo částech

částečný: part-time jobčástečný pracovní úvazek

díl: spare parts, sparesnáhradní díly

druh: word class, part of speechslovní druh

hlavní: lead role, main partdiv., film. hlavní role

hrát: play the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát roli koho

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

náhradní: spare part/tirenáhradní díl/pneumatika

party: (us)pořádat partythrow a party

po: in parts, splácet in installmentspo částech

podstatný: essential partpodstatná část

pracovat: work part-time, be in part-time employmentpracovat na částečný úvazek

protiúčet: trade-in, BrE part exchangekoupě na protiúčet

převážný: major part of sthpřevážná část čeho

přítel: part friendsrozejít se jako přátelé v dobrém

rezervní: spare partsrezervní díly

role: lead role, main parthlavní role

titulní: title role, name parttitulní role

úvazek: work full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment(pracovat na) plný/poloviční úvazek

zkrácený: part-time jobzaměstnání na zkrácený úvazek

rozejít se: part friendsrozejít se jako přátelé

sehrát: play an important part in sthsehrát důležitou roli v čem

součástka: spare (part)náhradní součástka

spodní: lower (part of the) bodyspodní část těla

východní: the eastern part of sthvýchodní část čeho