Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský životné

  1. (životní) partner(i u zvířat) mate(ve společné domácnosti) common-law husband, cohabitee
  2. kniž.(společník) companion

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (typ) kind(s danými vlastnostmi) sort, type, class(varieta) variety(kategorie) categorytohoto druhuof this kindslovní druhword class, part of speech
  2. (živočišný ap.) speciesmn. číslo od species též jen speciesohrožený/chráněný druhendangered/protected species

Vyskytuje se v

druh: word class, part of speechslovní druh

ohrožený: threatened species, vážně endangered speciesbiol. ohrožený druh

všechen, všechna, všechno: of all kinds/sortsvšeho druhu

vzácný: rare speciesbiol. vzácný druh

živočišný: animal speciesživočišný druh

best: best of its kindnejlepší svého druhu

common: práv. common-law spousedruh

face: type facedruh písma

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typu

introduce: introduced speciesnepůvodní/zavlečený druh

rare: rare speciesvzácné druhy

species: protected/endangered specieschráněné/ohrožené druhy

vanish: vanishing speciesmizející druhy na pokraji vyhubení

fish: many fishesmnoho druhů ryb