Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (typ) kind(s danými vlastnostmi) sort, type, class(varieta) variety(kategorie) categorytohoto druhuof this kindslovní druhword class, part of speech
  2. (živočišný ap.) speciesmn. číslo od species též jen speciesohrožený/chráněný druhendangered/protected species