Hlavní obsah

kind [kaɪnd]

Podstatné jméno

  1. of sth druh, typ, forma čehoWhat kind of tree is this?Co je tohle za strom?It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.
  2. typ člověkaI hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

Přídavné jméno

  • to sb milý, laskavý, přívětivý ke komuIt's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

Vyskytuje se v

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

regard: Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

thing: all kinds of thingsvšechno možné

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.