Hlavní obsah

kind [kaɪnd]

Podstatné jméno

  1. of sth druh, typ, forma čehoWhat kind of tree is this?Co je tohle za strom?
  2. typ člověkaI hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

Přídavné jméno

  • to sb milý, laskavý, přívětivý ke komuIt's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

Vyskytuje se v

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

thing: all kinds of thingsvšechno možné

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.