Hlavní obsah

payment [ˈpeɪmənt]

Podstatné jméno

  1. platba, (za)placení, úhradaadvance paymentplatba předem, zálohová platba, akontacemake a paymentprovést platbu, zaplatitpayment on invoicezaplacení ihned po obdržení fakturypayment in kindplatba v naturáliích, věcné plněnípayment to accountplatba na účetterms of paymentplatební podmínkyadditional paymentdoplatek, doplacení
  2. vyplacení, výplata částky

Vyskytuje se v

account: payment on accountzálohová platba (daně)

balance: ekon. balance of paymentsplatební bilance

debt: debt paymentssplátky dluhu

disability: disability paymentinvalidní důchod finanční dávka

earnest: earnest payment/moneyzávdavek, záloha na koupi nemovitosti

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

ex gratia: ex gratia paymentdobrovolná platba

final: ekon. final paymentzávěrečná platba

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

payment: advance paymentplatba předem, zálohová platba, akontace

periodic: periodic paymentperiodicky se opakující platba

progress: ekon. progress paymentspostupné platby

prompt: prompt paymentokamžitá/promptní platba

receipt: payment receiptpotvrzení o zaplacení, potvrzení platby

redundancy: ekon. redundancy paymentodškodné/odstupné za propuštění při nadstavu zaměstnanců

request: request for paymentžádost o zaplacení

bezhotovostní: cashless payment, svolením k inkasu direct debitbezhotovostní placení

brána: payment gatewayplatební brána

doklad: proof of payment/purchasedoklad o zaplacení/koupi

hotovost: cash payment, na místě hovor. spot cashplatba v hotovosti

invalidní: disability pension, BrE personal independence paymentinvalidní důchod

platba: make a paymentprovést platbu

platební: payment orderplatební příkaz

plnění: výplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefitpojistné plnění

příkaz: payment orderplatební příkaz

splátkový: payment schedulesplátkový kalendář

terminál: payment terminal, POS terminalplatební terminál

úplata: in return for/against payment, for a considerationza úplatu

zálohový: advance payment, daně payment on accountekon. zálohová platba

výplata: cash paymentvýplata v hotovosti

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co