Hlavní obsah

plnění

Vyskytuje se v

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

plně: plně vybavenýfully-equipped

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

benefit: plnění z úrazového pojištěníekon. accident benefit

chargeable: zdanitelné plnění příjem zakládající daňovou povinnostchargeable event

charged: plně nabitý baterie ap.fully charged

contract: neplnění smlouvyekon. non-performance of contract

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

duty: plnit své povinnosticarry out one's duties

equipped: plně vybavenýfully-equipped

execution: (s)plnění smlouvyexecution of the contract

faculty: plně schopný ovládající všechny smyslyin full possession of one's faculties

future: budoucí plnění závazkupráv. future performance

load: výtlak plně naložené lodiload displacement

payment: platba v naturáliích, věcné plněnípayment in kind

payout: pojistné plnění, výplata pojistkyinsurance payout

place: místo plnění poskytnuté služby ap.ekon. place of performance

potential: využít svůj potenciál, využít plně svých možnostífulfil one's potential

settlement: den plnění, zúčtovací denekon. settlement day

short: neplnit plán, být za plánembe short of the target/goal

sprung: plně odpružený, celoodpruženýfully sprung

surety: bankovní záruka plněnísurety bond

tax: datum/okamžik zdanitelného plněnítax point

taxable: zdanitelné plnění událost zakládající vznik daňové povinnostitaxable event

undivided: věnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemugive sb/sth one's undivided attention

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit