Hlavní obsah

plnění

Vyskytuje se v

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

plně: plně vybavenýfully-equipped

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

benefit: ekon. accident benefitplnění z úrazového pojištění

chargeable: chargeable eventzdanitelné plnění příjem zakládající daňovou povinnost

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

contract: ekon. non-performance of contractneplnění smlouvy

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

equipped: fully-equippedplně vybavený

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

faculty: in full possession of one's facultiesplně schopný ovládající všechny smysly

future: práv. future performancebudoucí plnění závazku

load: load displacementvýtlak plně naložené lodi

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

payout: insurance payoutpojistné plnění, výplata pojistky

place: ekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

short: be short of the target/goalneplnit plán, být za plánem

sprung: fully sprungplně odpružený, celoodpružený

surety: surety bondbankovní záruka plnění

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

taxable: taxable eventzdanitelné plnění událost zakládající vznik daňové povinnosti

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu