Hlavní obsah

execution [ˌeksɪˈkjuːʃən]

Vyskytuje se v

block: popravčí špalekexecution block

warrant: příkaz k exekuciBrE warrant of execution

poprava: poprava na elektrickém křesleelectrocution, electric chair execution

výkon: práv. výkon trestuexecution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentence

execution: (s)plnění smlouvyexecution of the contract