Hlavní obsah

hanging [ˈhæŋɪŋ]

Přídavné jméno

  1. závěsný, visacíhanging basketzávěsný koš(ík) na okrasné rostliny
  2. visutýstav. hanging bridgevisutý mosthanging gardens of Babylonvisuté zahrady Semiramidiny terasovité

Vyskytuje se v

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

fire: hang firevyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.

hang: hang (up)viset, sth pověsit, zavěsit co

hang: hang loosevolně viset

hang: be hung with sthbýt ověšený čím

hung up: be hung upon sb/sth hovor. posedlý kým/čím, fixovaný na koho/co

hung up: be hung upabout sth hovor. příliš řešit co, mít mindrák z čeho

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

boot: hang up one's bootspověsit sport na hřebíček

effigy: burn/hang sb in effigyupálit/pověsit figurínu koho na protest ap.

garden: hanging gardensvisuté zahrady

hang: hang osfoběsit se

hung: hung parliamentzablokovaný parlament bez potřebné většiny pro sestavení vlády ap.

loosely: hang looselyplandat

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

hang: He was hanged for murder.Byl oběšen za vraždu.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

hung up: He's hung up about his height.Má mindrák ze své výšky.

wallpaper: to hang wallpaper(vy)tapetovat

kluzák: závěsný kluzák rogalohang-glider

položit: položit sluchátko telefonuput down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring off

poprava: poprava oběšenímhanging, šibenice gallows

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb

závěsný: sport. závěsný kluzákhang-glider

závěsný: sport. závěsné létáníhang-gliding

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

obsadit: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy/engaged.

pokládat: Nepokládejte! při telefonováníHang on!, Hold the line!

pověsit: pověsit co na zeď obraz ap.hang sth on the wall

ramínko: pověsit si co na ramínkohang sth on a hanger

řešit: Strašně řeší svoji váhu. má mindrák ap.She's hung up about her weight.

stěna: viset na stěněhang on the wall

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

vydržet: Vydrž(te)!Hold/Hang on!, nevzdávej to ap. Keep at it!

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Don't hang up!, Hold the line!

dál: Jen tak dál!Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!

hřebík: pověsit na hřebík cohang up sth

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

kloub: přijít čemu na kloubget to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sth

pověsit: pověsit co na hřebíkhang up sth, get sth out of one's system

vážka: přen. být na vážkáchváhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balance

věšet: Nevěšte hlavu.Don't hang your head.

vyšít: jednu vyšít komu pěstípunch, sock, plug sb, hang one on sb