Hlavní obsah

hanging [ˈhæŋɪŋ]

Přídavné jméno

  1. závěsný, visacíhanging basketzávěsný koš(ík) na okrasné rostliny
  2. visutýstav. hanging bridgevisutý mosthanging gardens of Babylonvisuté zahrady Semiramidiny terasovité

Vyskytuje se v

fire: hang firevyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.

hang: hang (up)viset, sth pověsit, zavěsit co

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

boot: hang up one's bootspověsit sport na hřebíček

effigy: burn/hang sb in effigyupálit/pověsit figurínu koho na protest ap.

garden: hanging gardensvisuté zahrady

hanging: hanging basketzávěsný koš(ík) na okrasné rostliny

hung: hung parliamentzablokovaný parlament bez potřebné většiny pro sestavení vlády ap.

loosely: hang looselyplandat

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

wallpaper: to hang wallpaper(vy)tapetovat

kluzák: hang-gliderzávěsný kluzák rogalo

kocovina: have a hangover, be hungover, AmE též be hung overmít kocovinu

položit: put down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring offpoložit sluchátko telefonu

poprava: hanging, šibenice gallowspoprava oběšením

provaz: form. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swingdostat provaz být oběšen

vrazit: punch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sbjednu vrazit komu

závěsný: hang-glidersport. závěsný kluzák

držet se: nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!Drž se!

obsadit: Hang up, the line is busy/engaged.Zavěste, je obsazeno.

pokládat: Hang on!, Hold the line!Nepokládejte! při telefonování

pověsit: hang sth on the wallpověsit co na zeď obraz ap.

ramínko: hang sth on a hangerpověsit si co na ramínko

stěna: hang on the wallviset na stěně

viset: A picture hung on the wall.Na stěně visel obraz.

vydržet: Hold/Hang on!Vydrž(te)!

zavěšovat: Don't hang up!, Hold the line!Nezavěšuj(te)!

dál: Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!Jen tak dál!

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to drynechat koho na holičkách

hřebík: hang up sthpověsit na hřebík co

klíště: stick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim deathdržet se jako klíště

kloub: get to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sthpřijít čemu na kloub

vážka: váhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balancepřen. být na vážkách

věšet: Don't hang your head.Nevěšte hlavu.

vyšít: punch, sock, plug sb, hang one on sbjednu vyšít komu pěstí

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.