Hlavní obsah

hanging [ˈhæŋɪŋ]

Přídavné jméno

  1. závěsný, visacíhanging basketzávěsný koš(ík) na okrasné rostliny
  2. visutýstav. hanging bridgevisutý mosthanging gardens of Babylonvisuté zahrady Semiramidiny terasovité

Vyskytuje se v

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

fire: hang firevyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.

hang: hang (up)viset, sth pověsit, zavěsit co

hang: hang loosevolně viset

hang: be hung with sthbýt ověšený čím

hung up: be hung upon sb/sth hovor. posedlý kým/čím, fixovaný na koho/co

hung up: be hung upabout sth hovor. příliš řešit co, mít mindrák z čeho

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

boot: hang up one's bootspověsit sport na hřebíček

effigy: burn/hang sb in effigyupálit/pověsit figurínu koho na protest ap.

garden: hanging gardensvisuté zahrady

hang: hang osfoběsit se

hung: hung parliamentzablokovaný parlament bez potřebné většiny pro sestavení vlády ap.

loosely: hang looselyplandat

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

hang: He was hanged for murder.Byl oběšen za vraždu.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

hung up: He's hung up about his height.Má mindrák ze své výšky.

wallpaper: to hang wallpaper(vy)tapetovat