Hlavní obsah

suspended [səˈspendɪd]

Vyskytuje se v

suspend: be suspendedfrom sth viset, být zavěšen z čeho

sentence: práv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

podmíněný: práv. podmíněný trestsuspended sentence, probation, BrE též conditional discharge

přerušit: přerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

trest: práv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probation

zbavit: zbavit funkce kohoremove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb