Hlavní obsah

suspended [səˈspendɪd]

Vyskytuje se v

sentence: práv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

podmíněný: suspended sentence, probation, BrE též conditional dischargepráv. podmíněný trest

přerušit: suspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop outpřerušit studium

služba: take sb off duty, dočasně suspend sb from dutypostavit koho mimo službu

trest: suspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probationpráv. podmíněný trest

zbavit: remove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb, give sb notice sbzbavit funkce koho

suspend: be suspendedfrom sth viset, být zavěšen z čeho