Hlavní obsah

sentence [ˈsentəns]

Podstatné jméno

  1. ling.věta, souvětí ve spojenícomplex sentencesouvětí podřadnécompound sentencesouvětí souřadné
  2. práv.trest, rozsudek soudem vynesenýpráv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrtipráv. prison sentencetrest odnětí svobodypráv. life sentenceodsouzení k doživotí, trest na doživotípráv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kýmpráv. mitigate a sentencezmírnit rozsudekpráv. impose a sentencevyměřit trestpráv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobupráv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

Vyskytuje se v

pass: pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

complex: complex sentencesouvětí podřadné

concurrent: práv. concurrent sentencesouběžně uložený trest

condemnatory: condemnatory sentenceodsuzující rozsudek

custodial: práv. custodial sentence(nepodmíněný) trest odnětí svobody

incomplete: ling. incomplete sentenceneúplná věta

jail: jail sentencetrest odnětí svobody

light: light sentencemírný trest

prison: prison sentencetrest odnětí svobody

sentence: complex sentencesouvětí podřadné

stress: ling. sentence stressvětný přízvuk

suspension: práv. suspension of sentenceodklad (výkonu) trestu

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

jednoduchý: simple sentenceling. věta jednoduchá

nepodmíněný: custodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentencepráv. nepodmíněný trest

odnětí: prison/custodial sentence, uvěznění imprisonment(trest) odnětí svobody

odpykat: do/serve one's term/sentence/timeodpykat si trest

odsedět: serve one's sentence, hovor. do one's term/timeodsedět si trest/to

odsouzení: life sentencepráv. odsouzení na doživotí

oznamovací: declarative sentenceling. oznamovací věta

podmíněný: suspended sentence, probation, BrE též conditional dischargepráv. podmíněný trest

provaz: form. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swingdostat provaz být oběšen

rozsudek: sentence of imprisonmentrozsudek odnětí svobody

souřadný: compound sentenceling. souvětí souřadné

souvětí: compound/complex sentencesouřadné/podřadné souvětí

stavba: sentence structure, syntaxling. větná stavba

svoboda: prison sentencepráv. trest odnětí svobody

tázací: interrogative mood/sentenceling. tázací způsob/věta

trest: suspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probationpráv. podmíněný trest

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

věta: declarative/interrogative/imperative/exclamatory sentenceling. oznamovací/tázací/rozkazovací/zvolací věta

větný: sentence analysisling. větný rozbor

výkon: execution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentencepráv. výkon trestu

vykonat: execute a sentencepráv. vykonat rozsudek

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

vězení: sentence sb to ten year's imprisonmentodsoudit koho k deseti letům vězení

vyfasovat: receive a life sentencevyfasovat doživotí

vynechat: You left this sentence out.Tuhle větu jsi vynechal.