Hlavní obsah

decision [dɪˈsɪʒən]

Podstatné jméno

  1. rozhodnutítake a decisionpřijmout rozhodnutídecision makerrozhodovatel, pracovník/osoba s rozhodovací pravomocí
  2. rozhodnost, ráznost schopnost rychlého rozhodování

Vyskytuje se v

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

participative: participative decision-makingspolečné rozhodování

činit: make decisionsčinit rozhodnutí

rozhodnutí: make a decisionučinit rozhodnutí

správní: administrative procedure/decisionsprávní řízení/rozhodnutí

konečný: final decision, přen. definitive verdictkonečné rozhodnutí

předběžný: provisional decisionpředběžné rozhodnutí

předcházet: What preceded this decision?Co předcházelo tomuto rozhodnutí?

společný: joint/collective decisionspolečné rozhodnutí

správný: make the right decisionudělat správné rozhodnutí

vítat: welcome the decisionvítat rozhodnutí

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí