Hlavní obsah

conclusion [kənˈkluːʒən]

Vyskytuje se v

foregone: foregone conclusion(předem) jasná/hotová/rozhodnutá věc/záležitost

come: come to a conclusiondojít k závěru

ukvapit se: ukvapit se v závěrechjump to conclusions

závěr: na závěr, závěremin conclusion, finally, lastly, to finish

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

ukvapený: dělat ukvapené závěryjump to conclusions

unáhlený: dělat unáhlené závěryjump to conclusions

vyvodit: vyvodit mylné závěrydraw wrong conclusions

závěr: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ..., arrive at a conclusion

závěr: činit závěry z čehodraw conclusions from sth

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully