Hlavní obsah

conclusion [kənˈkluːʒən]

Vyskytuje se v

foregone: foregone conclusion(předem) jasná/hotová/rozhodnutá věc/záležitost

come: come to a conclusiondojít k závěru

ukvapit se: jump to conclusionsukvapit se v závěrech

závěr: in conclusion, finally, lastly, to finishna závěr, závěrem

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

ukvapený: jump to conclusionsdělat ukvapené závěry

unáhlený: jump to conclusionsdělat unáhlené závěry

vyvodit: draw wrong conclusionsvyvodit mylné závěry

zdárný: bring sth to a successful conclusion, finish sth successfullydovést co ke zdárnému konci

conclusion: It was a foregone conclusion.Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.