Hlavní obsah

ending [ˈendɪŋ]

Odvozená slova

end

Vyskytuje se v

butt: butt (end)pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

end: come to an endskončit válka ap.

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

sharp: at the sharp end of sthv první linii, hned na ráně, v nejobtížnější části čeho

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

tether: be at the end of one's tetherbýt na konci svých sil, být v koncích

aft: aft endzáďová část

bar: bar endsrohy (na kolo)

cliff-hanger: cliff-hanger ending(velmi) napínavý konec

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

ending: happy endingšťastný konec

front-end: front-end loaderčelní nakladač

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

inglorious: come to an inglorious endskončit neslavně

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

loader: front end loaderčelní nakladač

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

result: end resultkonečný výsledek

spindle: tech. spindle endložiskový čep

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

user: end userkoncový uživatel

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

do: (up) to the endaž do konce

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

kolej: dead end, deadlockpřen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.

konferenční: coffee table, u sedací soupravy ap. end tablekonferenční stolek

kusý: dead-end trackžel. kusá kolej

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

nekonečno: endlessly, ad infinitum, without end, do omrzení ad nauseamdo nekonečna

nezdar: end in failureskončit nezdarem

přestávka: without interruption, nonstop, nepřetržitě on end, continuouslybez přestávky

rada: be at one's wits' endnevědět si rady

roztřepený: split endsroztřepené konečky (vlasů)

sezonní: end of season sale, seasonal salessezonní výprodej(e)

sklonek: towards the end/close of the 15th centuryna sklonku 15. století

skoncovat: commit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osfskoncovat se životem

slepý: blind alley, dead end (street), cul-de-sacslepá ulice

titulek: closing credits, end titleszávěrečné titulky

ulice: blind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sacslepá ulice

vycházet: make both ends meetvycházet s příjmem

zakončení: nerve endinganat. nervové zakončení

závěr: in the endv závěru

život: late in life, at the end of one's life, in one's declining yearsna sklonku života

končit: The forest ends here.Zde les končí.

konec: at the very endaž na samém konci

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

mít: have nothing to do, nudit se be at a loose end, have time on one's handsnemít co dělat

na: Go as far as the end of the street.Jděte až na konec ulice.

produkt: end product, výstup outputkonečný produkt

remíza: The match ended in a tie.Utkání skončilo remízou.

samoúčelný: be an end in itselfbýt samoúčelný

skončit: It ended in a draw.Skončilo to remízou.

šťastný: film with a happy endingfilm se šťastným koncem

týden: by the end of the weekkoncem týdne

vstávat: It made my hair stand on end.Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

hasnout: That's the end of the matter., That's it.Tím to hasne.

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

krátký: make short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth, go through sth like a dose of saltsudělat s kým/čím krátký proces

prostředek: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

rozum: be at one's wits' endbýt s rozumem v koncích

účel: The end justifies the means., All's fair in love and war.Účel světí prostředky.

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky