Hlavní obsah

ending [ˈendɪŋ]

Odvozená slova

end

Vyskytuje se v

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky

butt: butt (end)pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

end: come to an endskončit válka ap.

end: at the end of the daynakonec po zvážení všeho

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

end: in the endnakonec, jako konečné rozhodnutí

end: an end in itselfsamoúčel(ná činnost)

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

end: no endof sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.

end: put an end to sthukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

sharp: at the sharp end of sthv první linii, hned na ráně, v nejobtížnější části čeho

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

tether: be at the end of one's tetherbýt na konci svých sil, být v koncích

aft: aft endzáďová část

bar: bar endsrohy (na kolo)

bring: bring sth to an endzakončit, ukončit co

butt: sport. butt-endingbodnutí koncem hole v hokeji

cliff-hanger: cliff-hanger ending(velmi) napínavý konec

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

end: end matterdodatky v knize

end: ekon. closed-end funduzavřený fond

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

end: change endsvyměnit si strany

front-end: front-end loaderčelní nakladač

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

inglorious: come to an inglorious endskončit neslavně

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

loader: front end loaderčelní nakladač

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

result: end resultkonečný výsledek

spindle: tech. spindle endložiskový čep

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

user: end userkoncový uživatel

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

do: až do konce(up) to the end

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

kolej: přen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.dead end, deadlock

konferenční: konferenční stolekcoffee table, u sedací soupravy ap. end table

kusý: žel. kusá kolejdead-end track

nekonečno: do nekonečnaendlessly, ad infinitum, without end, do omrzení ad nauseam

nezdar: skončit nezdaremend in failure

přestávka: bez přestávkywithout interruption, nonstop, nepřetržitě on end, continuously

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

roztřepený: roztřepené konečky (vlasů)split ends

sezonní: sezonní výprodej(e)end of season sale, seasonal sales

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

slepý: slepá uliceblind alley, dead end (street), cul-de-sac

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

ulice: slepá uliceblind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sac

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

zakončení: anat. nervové zakončenínerve ending

závěr: v závěruin the end

život: na sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining years

končit: Zde les končí.The forest ends here.

končit: slova končící na ...words ending in ...

konec: až na samém konciat the very end

konec: třetí od koncethird from the end

konec: ke konci stoletíby the end of the century

konec: na konci lednaat the end of January

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

na: na začátku/konciat the beginning/end

produkt: konečný produktend product, výstup output

remíza: Utkání skončilo remízou.The match ended in a tie.

samoúčelný: být samoúčelnýbe an end in itself

skončit: Skončilo to remízou.It ended in a draw.

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

týden: koncem týdneby the end of the week

vstávat: Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.It made my hair stand on end.

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

konec: Konec dobrý, všechno dobré.All's well that ends well.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth

práce: nemít co na prácihave nothing to do, nudit se ap. be at a loose end, AmE be at loose ends

prostředek: Účel světí prostředky.The end justifies the means.

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end

účel: Účel světí prostředky.The end justifies the means.